Predstavitev Zbornika v Borzi znanja

Nazaj

petek, 24. september 2010, 21.00

Španski borci

Kulturno-izobraževalni zavod Averroes Ljubljana

Vas vabi na

odprtje fotografske razstave in projekcijo video projekta
“Umetnost multikulturnosti”


v petek, 24. septembra 2010, ob 21. uri

v Bralnici v centru kulture Španski borci,
Zaloška cesta 61, Ljubljana.

Razstava bo na ogled do 5. oktobra 2010.

Projekt »Umetnost multikulturnosti – usposabljanje pripadnikov manjšinskih skupnosti na področju filma in fotografije« se financira iz Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in njihovi socialni vključenosti«.

Namenska sredstva EU predstavljajo 85 % celotnih upravičenih stroškov, namenska sredstva slovenske udeležbe pa 15 % celotnih sredstev.

Uradni podatki

Zavod Averroes