Povodi Objave Kur’ana

Nazaj

Ebul-Hasen Ali En-Nejsaburi, Sarajevo, 2011

Knjižnica Averroes predstavlja nov naslov – ''Povodi objave Kur'ana'' (Povod za objavo Kur'ana, Kur'anskih stavkov in poglavij), ki ga hrani na svojih policah in je dostopen na vpogled.

Islamski učenjaki se strinjajo, da je Kur'an objavljen (razodet) na dva načina. En način je, da so določeni stavki (ajeti) in poglavja (sure) objavljeni brez povoda in takšen je večji del vsebine v Kur'anu. Drugi način je, da so stavki in poglavja objavljeni ob določenem pojavu ali dogodku. Zadnji način Objave (Razodetja) Božje besede raziskuje posebna disciplina, s katero se ukvarja omenjen naslov.

Poznavanje povoda in okoliščin za objavo določenih stavkov v Kur'anu je lahko v veliko pomoč za dobro razumevanje Božije knjige – Kur'ana in njenih sporočil.

Z druge strani je nepoznavanje povoda za Objavo (Razodetja) določenega Kur'anskega stavk mnoge ljudi pripeljalo do različnih dvomov in so stavke (ajete) razumevali na drugačen in nepravilen način, ker Kur'an vsebuje tudi tiste stavke, katerih ni mogoče razumeti brez poznavanja in razumevanja povoda razodetja.

Naslov priporočamo vsem tistim, ki uporabljajo Kur'anske stavke kot argument za določena vprašanja in pojave, kakor tudi tistim, ki jih omenjena vsebina zanima.

Knjižnica Averroes hrani en primerek omenjenega naslova. Knjiga je v bosanskem jeziku.

Povodi Objave Kur’ana

Uradni podatki

Zavod Averroes