Kur’an v Braillovi pisavi

Nazaj

Kulturno-izobraževalni zavod Averroes je pred kratkim dobil Kur'an v Braillovi pisavi ali poslovljeno brajici. Kot je znano je Braillova pisava, posebna pisava, ki omogoča slepim, da berejo in pišejo. Sistem Braillove pisave temelji na različnih razporeditvah luknjic. Vsaka kombinacija ima svoje ime in predstavlja določeno črko, odvisno od položaja luknjic.

Kur'an kot Sveto knjigo je sedaj dostopna tudi slepim in slabovidnim osebam. Knjižnica Averroes hrani en komplet Kur'ana v Braillovi pisavi. Izposoja ni možna. Gradivo je dostopno le vpogled v čitalnici knjižnice.

Zanimivost:

Braillov sistem temelji na podlagi metode komunikacije, ki jo je sprva razvil Charles Barbier. Naredil ga je, ker je Napoleon želel način, s katerim bi si vojaki ponoči izmenjevali sporočila, brez svetlobe, imenovano nočno pisanje. Barbierov sistem je bil za vojake pretežak, saj se ga niso mogli naučiti. Čez nekaj časa je bil preklican s strani vojske. Leta 1821 je Barbier obiskal Nacionalni inštitut za slepe v Parizu, kjer je srečal Louisa Brailla. Louis je v ugotovil vzrok neuspeha pisave; problem je bil v človeškem prstu, kateri ne more razbrati znaka brez premikanja in tako ne more hitro brati črko za črko. Njegova rešitev je bila uporabiti celico s šestimi luknjicami - Braillovo celico - ki je bila revolucija v komuniciranju za slepe ljudi.

Kur’an v Braillovi pisavi

Uradni podatki

Zavod Averroes