Predstavitev

Nazaj

Kulturno-izobraževalni zavod Averroes je bil ustanovljen aprila leta 2008 v Ljubljani, ime pa je dobil po enem največjih filozofov in vsestranskih znanstvenikov srednjega veka. Averroes je evropeizirano ime arabsko-andaluzijskega filozofa, imenovanega Ibn Rušd, čigar dela so veliko pripomogla k ponovnemu razcvetu Evrope, lahko rečemo, da je bil most med »Vzhodom« in »Zahodom«, saj so prek njegovih del ponovno odkrili pozabljena znanja iz antike.

Zavod Averroes se ukvarja predvsem s kulturno-izobraževalnimi projekti, katerih namen je zbliževati in spoznavati ter širši javnosti približevati različne kulture na Slovenskem.

V letu 2012 je Kulturno-izobraževalni zavod Averroes, poleg dosedanjega projektnega dela, aktivno začel delovati na polju prepoznavnosti Zavoda in njegovega poslanstva.

Trenutno smo v zaključni fazi priprave prevoda bosansko-slovenskega slovarja, ki ga pripravljamo v sodelovanju s Slavističkim komitetom iz Sarajeva. Zavod Averroes sodeluje kot organizator prevoda bosansko-slovenskega slovarja, soizdajatelj in financer. Namenjen bo najširšem krogu uporabnikov, tako v BiH kot v Sloveniji.

Že sedaj je dostopno gradivo, ki ga poseduje knjižnica Zavoda Averroes, knjižnica Averroes. Kot člani Zavoda Averroes ste obenem tudi člani knjižnice. V nasprotnem primeru obstaja tudi ločena včlanitev samo v knjižnico Averroes. Knjižnica Averroes je kot edinstvena v Sloveniji prepoznavna z mnogimi naslovi, ki so dostopni samo v naši knjižnici. Trenutno je v teku vnos gradiva v sistem Cobiss (kooperativni online bibliografski sistem in servis).

Uspešnost delovanja Zavoda Averroes je v določeni meri odvisna od simpatizerjev, članov in podpornikov. Naš cilj je, da Zavod Averroes postane vodeča organizacija na polju medkulturnega dialoga in izobraževalnih programov (predvsem na polju balkanistike, orientalistike, islama, etnologije ipd.) predvsem pa, da se slovenski javnosti ponudi kot ''most'' – oziroma širitev – medkulturnosti, vendar ne samo skozi ozko tolerantnost temveč skozi resnično sobivanje in sožitje.

Ob tej priložnosti Vas želimo pozvati, da postanete član Zavoda Averroes in da sodelujete pri njegovem delovanju. Do sedaj je Zavod Averroes organiziral nekoliko pomembnih projektov. O dosedanjem delovanju Zavoda Averroes lahko več preberete pod rubriko Dogodki.

Ponujamo sodelovanje in možnost nenehnega izobraževanja ter učenja. Upam, da boste del novih podvigov in načrtov Zavoda Averroes.

Uradni podatki

Zavod Averroes