Zbornik ’’Z dialogom do medsebojnega spoštovanja’’

Nazaj

Kulturno-izobraževalni zavod Averroes je izdal drugo knjigo, tokrat zbornik ''Z dialogom do medsebojnega spoštovanja''. Izid publikacije je del projekta ''Vizualne komunikacije multukulture – z veščino grafičnega oblikovanja in projektnega komuniciranja do večje zaposljivosti pripadnikov novih narodnih skupnosti in se financira iz Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.

''S tem zbornikom smo povezali projekta, ki sta v dialoški dimenziji globoko povezana. Vsebina tega zbornika so besedila, predstavljena na mednarodnem znanstvenem srečanju ''Z dialogom do medsebojnega spoštovanja'', ki je bilo 13. maja 2010 v Ljubljani. To je bilo prvo in za zdaj edino srečanje te vrste na Slovenskem, na katerem se je na znanstveni ravni govorilo o islamu, o odnosu do ''drugega'', še zlasti na relaciji med islamom in krščanstvom, medreligijskem in medkulturnem dialogu in sodelovanju itd. Druga stran povezave je projekt ''Vizualne komunikacije multikulture'', ki je razvojno in dialoško naravnan v smeri večje inkluzivnosti v slovenski družbi z večjo vključenostjo ''novih narodnih skupnosti'' na področju kulture. S projektom Vizualne komunikacije multikulture je bilo mogoče urediti, oblikovati in natisniti ta zbornik, ki je krovni del projekta.

Srečanje je potekalo v letu 2010, ko je bila Ljubljana za eno leto nosilka Unescovega naslova ''Svetovna prestolnica knjige''. Za izid smo počakali leto 2012, ki je obenem tudi dvajseta obletnica sramotnega in barbarskega požiga Narodne in univerzitetne knjižnice v Sarajevu – sarajevske Vijećnice, ki je bila najbolj monumentalna zgradba iz časa Avstro-Ogarske na tleh Bosne in s tem uničenje več kot dveh milijonov knjig, med temi so bili uničeni tudi rokopisi neprecenljive svetovne vrednosti. Ob zavedanju, da ni lahko priti do novega knjižnega naslova in kako hitro je vse to mogoče uničiti, nas še posebej veseli, da lahko v dneh, ko je Vijećnica dobila spet svojo prvotno podobo, pozdravimo izid te publikacije.'' (povzeto po Striković 2012: 215-216 v Vizualne komunikacije multikulture kot sklepne besede v zborniku Z dialogom do medsebojnega spoštovanja)

Ob izidu Zbornika je direktor Zavoda Averroes dr. Nedžad Grabus zapisal: ''V slovenščini je izšlo več del, ki obravnavajo teme s področja islama, medreligijskega in medkulturnega dialoga. Največ jih je prevedeno iz svetovnih jezikov. V zadnjih letih tako kot tudi v drugih jezikih prevladujejo dela, navdihnjena s tematikami, ki so posledica razprav o ideji človekovih pravic, spopada civilizacij, odnosa med islamom in krščanstvom, razprave o vlogi vere v družbi in podobnem. Prvič doslej imamo v Sloveniji zbornik, ki omogoča vpogled v zdajšnje težnje in smernice v akademskem in javnem diskurzu s tega področja kot rezultat mednarodnega znanstvenega srečanja s tem naslovom v organizaciji Zavoda Averroes, na katerem so se v odprti in dialoški atmosferi analizirale obstoječa literatura in ideje z zgodovinskih, socioloških, medijskih, filozofskih, teoloških in drugih področij, s čimer smo pripomogli k boljšemu razumevanju in kontekstualiziranju teh vprašanj v znanstvenem in javnem življenju.'' (povzeto po Grabus 2012: 10 v Vizualne komunikacije multikulture uvodne besede v zborniku Z dialogom do medsebojnega spoštovanja). V knjižnici Averroes je možnen vpogled v Zbornik.

 

Urednika Zbornika: dr. Nedžad Grabus in Denis Striković

Izdajatelj: Kulturno-izobraževalni zavod Averroes

Korektura: Barbara Hočevar Balon

Lektura: Milojka Mansoor

Leto in kraj izida: Ljubljana 2012

Zbornik ’’Z dialogom do medsebojnega spoštovanja’’

Uradni podatki

Zavod Averroes