Knjižnica

Poslanstvo knjižnice Averroes

Posebni cilj Zavoda Averroes je spodbujanje splošnega in akademskega izobraževanja ter vseživljenjskega branja in učenja. Že zaradi tega je bila ustanovitev specialistične knjižnice s področja kulture eden izmed najpomembnejših projektov zavoda.

Knjižnica Averroes zajema gradivo na temo balkanike, orientalistike, zgodovine, književnosti, islama in muslimanov ter o vsem ostalem kar je povezano s prej naštetimi temami. Za ustanovitev knjižnice znotraj zavoda smo se odločili tudi zaradi tega, ker v Sloveniji primanjkujejo znanja o zgoraj naštetih temah in je specialistična knjižnica Zavoda Averroes prva svoje vrste na Slovenskem ter je namenjena širši bralski publiki v Sloveniji.

Na našo prošnjo so se odzvali nekateri posamezniki, ki so za potrebe zavoda in knjižnice prostovoljno prispevali knjižno gradivo. Prav tako pa se je na naš poziv s knjižnim gradivom pozitivno odzvalo nekaj pomembnih institucij, kot so: Knjižnica Gazi Husrev-bega iz Sarajeva (ustanovljena že leta 1530), Fakulteta za politične vede Univerze v Sarajevu, Medžlis Islamske skupnosti v Zagrebu, Avstrijska koorporacija in dr. Bernhard Stillfried, Medžlis Islamske skupnosti v Ljubljani, Mešihat Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji ter Orientalistični inštitut iz Sarajeva in Bošnjaški inštitut – Fundacija Adila Zulfikarpašića iz Sarajeva.

Knjižnica Averroes je polnopravna članica sistema Cobiss. Glede na to da ima knjižnica Averroes veliko gradiva, ki podlega postopku katalogizacije, trenutno poteka vnos gradiva v sistem Cobiss.

Kje se nahaja knjižnica Averroes?

Knjižnica Averroes deluje v prostorih Kulturno-izobraževalnega zavoda Averroes na naslovu C. Andreja Bitenca 70 v Ljubljani.

Delovni čas knjižnice Averroes:

Vsak delavnik od 9. do 15. ure s prethodno najavo prihoda. Po dogovoru je možen obisk tudi izven delovnih ur. Med vikendom in prazniki je Knjižnica Averroes zaprta.

Kako postanem član Knjižnice Averroes?

V knjižnico prinesete svoj osebni dokument in izpolnite vpisni list ter plačate članarino po veljavnem ceniku (mlajšim od 18 let morajo vpisni list podpisati tudi starši). Ob vpisu dobite člansko izkaznico knjižnice Averroes.

Kdo lahko postane član?

Članstvo v Knjižnici Averroes je neomejeno.

Kdaj in kdo plača članarino?

Članarino poravnate ob vpisu po veljavnem ceniku Knjižnice Averroes. V ceniku storitev so navedene vse podrobnosti.

Koliko časa traja članstvo?

Članstvo traje eno leto od datum vpisa oziroma datuma ponovne poravnave članarine za tekoče leto.

Ali je članska izkaznica Knjižnice Averroes prenosljiva?

Izkaznico lahko uporablja samo član, na čigar ime je bila izdana. S tem ukrepom želimo preprečiti možne zlorabe, ki lahko povzročijo materialno škodo tako knjižnici kot lastniku izkaznice. V primeru izgube izkaznice je potrebno takoj obvestiti knjižnico. Izposoja knjižnega gradiva je možna le ob predložitvi izkaznice.

Kaj naredim, če izgubim izkaznico?

Pridete v knjižnico, izpolnite potrdilo o izgubljeni izkaznici ter plačate izdelavo nove izkaznice z novo številko.

Rok izposoje gradiva?

Rok izposoje gradiva za monografske publikacije je 14 delovnih dni, za avdio-vizualna gradiva in serijske publikacije pa 7 dni. Gradivo, ki je rezervirano za čitalnico lahko uporabljate v prostorih knjižnice.

Kako lahko podaljšam rok izposoje izposojenega gradiva?

Avdio-vizualnega gradiva in serijskih publikacij ne podaljšujemo. Knjige pa lahko podaljšate največ dvakrat za 14 dni, če gradivo ni rezervirano. Podaljšujete lahko na več načinov:

-      osebno v knjižnici

-      po telefonu ali

-      po email naslovu (knjižnica@averroes.si)

Kaj naredim, če izgubim ali poškodujem gradivo?

Knjižnici sporočite, da je gradivo izgubljeno ali poškodovano. Gradivo lahko nadomestite z enakim novim in plačate stroške obdelave. Gradivo pa lahko priskrbimo tudi v knjižnici (ravno tako plačate stroške gradiva in stroške obdelave). V kolikor gradiva ni možno kupiti, plačate odškodnino. Za poškodovano gradivo, po oceni strokovnega delavca, plačate odškodnino po veljavnem ceniku knjižnice.

Prijavnica

Muslimanski kulturni center, Džamijska ulica 10, 1000 Ljubljana

Uradni podatki

Zavod Averroes