Bosansko-slovenski slovar

Nazaj

1. julij 20121. julij 2013

Zaradi spoznanja da še ni objavljen bosanko-slovenski slovar, je priprava in objava le-tega postala skoraj nujna. V ožjem krogu strokovnjakov se je tako porodila misel o projektu, ki bi zapolnil to vrzel. Projekt izdelave bosansko-slovenskega slovarja, katerega izdajatelj bo Slavistični komite iz Sarajeva, soizdajatelj in financer pa Kulturno-izobraževalni zavod »Averroes«, teče od 1. januarja letos.

Bosansko-slovenski slovar je prvi slovar, ki povezuje ta dva sorodna južnoslovanska jezika. V njem bodo s sodobnim leksikografskim pristopom opisani pomeni okrog 30.000 besed, sintagmatskih zvez in frazeoloških izrazov sodobnega bosanskega jezika. Slovar  bo vseboval okrog 600 strani, formata B-5. Ta dvojezični slovar predstavlja pomemben korak pri zbliževanju narodov BiH in Slovenije ter afirmaciji njihovih jezikov in kultur. Namenjen bo najširšemu krogu uporabnikov, tako v BiH kot tudi v Sloveniji.

Kulturno-izobraževalni zavod Averroes je podpisal pogodbo o sodelovanju s Slavističnim komitejem iz Sarajeva in bo glavni organizator projekta prevoda bosansko-slovenskega slovarja. Trenutno smo v fazi prevajanja slovarja. Projekt naj bi trajal 18 mesecev in ima dve fazi. Prva faza je priprava in prevajanje gradiva, ki bo trajala do konca leta 2011. Druga faza je priprava slovarja za tisk, prelom, korektura, recenzije in objava bosansko-slovenskega slovarja, ki bo trajala do polovice leta 2012.

Avtorja projekta sta prof. dr. Senahid Halilović, Filozofska fakulteta v Sarajevu – koncepcija slovarja, opis pomenov, ki jih je treba prenesti iz bosanskega v slovenski jezik; soavtor, in Amra Halilović, univerzitetna diplomirana slovenistka – prevajalka iz bosanskega v slovenski jezik; soavtorica.

Sodelovanje poteka z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije, ki iz sredstev, namenjenih za kulturo-nepredvidene akcije, krije stroške prevajalke.

Pričakujemo, da bo ta projekt dodatni most v povezovanju dveh prijateljskih narodov.

Uradni podatki

Zavod Averroes