Nevarnost ene same ali edine zgodbe

Nazaj

news_184_12432.jpg

Predstavnica Zavoda Averroes se je udeležila usposabljanja na temo Nevarnost edine zgodbe, ki je potekal v mestu Horaždovice na Češkem od 19. do 26. novembra. 

Tečaja so se udeležili predstavniki različnih organizacij, ki delujejo kot mladinski delavci, aktivisti, učitelji ali pripovedovalci zgodb iz različnih držav kot so Turčija, Poljska, Avstrija, Italija, Irska, Romunija, Španija, Portugalska, Grčija, Združeno Kraljestvo in Češka. Tema tečaja je bila nevarnost ene same ali edine zgodbe, ki je inspiriran s TED talk zgodbo Chimamanda Adishie in ostalimi podobnimi primeri.

Organizacija Dobroti je v sodelovanju z ViceVersa ekipo v okviru programa Erasmus+ organizirala usposabljanje, ki je združilo zgodbe, medije, globalno izobraževanje in aktivno evropsko državljanstvo s ciljem spodbujanja trenerjev, vzgojiteljev, mladinskih delavcev in jim ponudilo boljša orodja za opravljane dela v teh hitro se spreminjajočih časih.

V programu je bilo vključenih veliko različnih aktivnosti, teorij in prakse različnih oblik pripovedovanja zgodb ter razmišljanja, razprave, odprte delavnice za spodbujanje kritičnega razmišljanja ter druge osebne zgodbe.

Fokus usposabljanja je bil na medijih in razumevanju zgodb, ki nam jih mediji ponujajo ter kritično sprejemanje teh zgodb in nasprotovanju širjenja nasilja, ekstremizma in pojavov kot so spletno ustrahovanje, sovražni govor in spletno nadlegovanje ter posledicah zgodb, ki nam jih mediji ponujajo. Udeleženci so se v eni izmed delavnic osredotočili na stereotipe in predsodke, ki obstajajo v naši družbi izvirajo pa prav iz enostranskih ali edinih zgod. Trenerji so skušali ponuditi drugačen pogled na te zgodbe ter udeležencem približati tehnike pripovedovanja zgodb v vsakodnevnem delu vzgojiteljev ter mladinskih delavcev.

Program je razvil kompetence prisotnih na področju pripovedovanja zgodb, učinkovite komunikacije, ozaveščenosti o odnosih med ekologijo, ekonomijo, tehnologijo, medijih in demokracijo ter pripomogel k boljšemu razumevanju globalnih vprašanj v zvezi z izobraževanjem in demokracijo.

Uradni podatki

Zavod Averroes