Novice

S prvo in posebno izdajo glasila Sožitje zaključen projekt VKM

30. september 2012

30. september 2012: izid zbornika »Z dialogom do medsebojnega spoštovanja« (prava in posebna izdaja glasila Sožitje) - zaključek projekta »Vizualne komunikacije multikulture«.

V slovenščini je izšlo več del, ki obravnavajo teme s področja islama, medreligijskega in medkulturnega dialoga. Največ jih je prevedenih iz svetovnih jezikov. V zadnjih letih tako kot tudi v drugih jezikih prevladujejo dela, navdihnjena s tematikami, ki so posledica razprav o ideji človekovih pravic, spopada civilizacij, odnosa med islamom in krščanstvom, razprave o vlogi vere v družbi in podobnem. Prvič doslej imamo v Sloveniji zbornik, ki omogoča vpogled v zdajšnje težnje in smernice v akademskem in javnem diskurzu s tega področja kot rezultat mednarodnega znanstvenega srečanja s tem naslovom v organizaciji Zavoda Averroes, na katerem so se v odprti in dialoški atmosferi analizirale obstoječa literatura in ideje z zgodovinskih, socioloških, medijskih, filozofskih, teoloških in drugih področij, s čimer smo pripomogli k boljšemu razumevanju in kontekstualiziranju teh vprašanj v znanstvenem in javnem življenju.

Dr. Nedžad Grabus, ljubljanski mufti

 

S tem zbornikom smo povezali projekta, ki sta v dialoški dimenziji globoko povezana. Vsebina tega zbornika so besedila, predstavljena na mednarodnem znanstvenem srečanju Z dialogom do medsebojnega spoštovanja, ki je bilo 13. maja 2010 v Ljubljani. To je bilo prvo in za zdaj edino srečanje te vrste na Slovenskem, na katerem se je na znanstveni ravni govorilo o islamu, o odnosu do »drugega«, še zlasti na relaciji med islamom in krščanstvom, medreligijskem in medkulturnem dialogu in sodelovanju itd. Druga stran povezave je projekt Vizualne komunikacije multikulture, ki je razvojno in dialoško naravnan v smeri večje inkluzivnosti v slovenski družbi z večjo vključenostjo »novih narodnih skupnosti« na področju kulture. S projektom Vizualne komunikacije multikulture je bilo mogoče urediti, oblikovati in natisniti ta zbornik, ki je krovni del projekta.

V času, v katerem živimo, ko je tehnološka razvitost na najvišji ravni v človeški zgodovini, je oblikovanje idealen medij, s katerim se lahko različne družbene skupine spoznavajo med seboj in s tem tudi zmanjšujejo obstoječe razlike, ki navidezno obstajajo med njimi. Veščine iz grafičnega oblikovanja in projektnega komuniciranja so v funkciji obogatitve znanja in povečanja usposobljenosti posameznikov pri njihovem poklicnem udejstvovanju ter večje samostojnosti različnih manjšinskih skupnosti na področju vizualnih komunikacij.

Denis Striković, napisal in organiziral projekt Vizualne komunikacije multikulture

 

Izid publikacije je del projekta »Vizualne komunikacije multikulture - z veščino grafičnega oblikovanja in projektnega komuniciranja do večje zaposljivosti pripadnikov novih narodnih skupnosti« in se financira iz Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in njihove socialne vključenosti«. Namenska sredstva EU pomenijo 85 odstotkov celotnih upravičenih stroškov in namenska sredstva slovenskega deleža 15 odstotkov celotnih sredstev.
 

Priložene datoteke