Arhiv

Novice

Aktivnosti na projektu Umetnost multikulturnosti – usposabljanje pripadnikov manjšinskih skupnosti na področju filma in fotografije

08. april 2010

Prestavitev aktivnosti na projektu "Umetnost multikulturnosti – usposabljanje pripadnikov manjšinskih skupnosti na področju filma in fotografije" v prvem četrtletju 2010. V tem delu projekta je skupina opravila s prvim delom osrednjih usposablanj iz področij filma in fotografije, ki predstavlja usposabljanje na področju fotografije (sama fotografija, obdelava fotografije in specializirano področje reportažne fotografije).

Na Seminarju fotografije so se udeleženci spoznali z začetki in zgodovino fotografije, zgradbo fotoaparata (analogni, digitalni, objektivi, bliskavice, stativi), ekspozicijo (F, t, ISO, EV), kompozicjo (zlati rez, pravilo tretjin, pokrajina, portret, dogodki), obdelava in hranjenje fotografij (programi, posebnosti formatov, internet, print) in fotografiranje v praksi (spoznavanje digitalnega aparata).

Na Seminarju obdelave fotografije so se udeleženci spoznali s temeljnimi lastnostmi digitalnega zapisa fotografije, ki je bolj ali manj univerzalen in velja tudi za druge programe za obdelavo fotografij; posebej pa so spoznali ustroj programa Photoshop, precej zapleteno organizacijo programa in možnosti za obdelavo, ki jih ponuja. Poudarek je bil na sodobni, nedestruktivni obdelavi fotografij z zahtevnejšimi orodji, s sloji in z maskami (Layers, Masks), kar je pogoj za varno in tudi ustvarjalno delo. Del tečaja smo namenili programu Adobe Camera Raw, ki je nekoliko bliže fotografskemu razmišljanju in ima drugačen pristop kot sam Photoshop. Pregledali smo tudi možnosti, ki jih ponuja Picasa, Googlov program za rokovanje s fotografijami. Nekaj tečajnikov se s podobnimi programi še ni srečalo. Tudi zato je bil pomemben cilj tečaja, da vsi pridobijo čim več znanja o obdelavi, predvsem pa, da se tako dobro znajdejo v programu, da bodo lahko veščine obdelave v prihodnje sami nadgrajevali, kar bi bilo brez ustreznega osnovnega znanja izredno težko.

Delavnica reportažne fotografije, Log pod Mangartom. Večina udeležencev je na delavnico prišla že z opravljenim osnovnim tečajem iz fotografije, zato je bilo delo razdeljeno na praktični del, se pravi fotografiranje na lokaciji pokopališča iz prve svetovne vojne v Logu pod Mangartom in na poglobljeni teoretično-nadaljevalni del. Med potjo proti Logu pod Mangartom so tečajniki tudi praktično preizkusili pravilno osvetlitev tekoče vode na enem od slapov v bližini Idrije. Med praktičnim delom na pokopališču so se pobližje spoznali s fotografiranjem t.i. vzorcev (pattern) in njihovih zakonitosti. Predavatelj je obenem odgovarjal na konkretna vprašanja v zvezi z rokovanjem z različnimi modeli fotoaparatov. Že med samim delom je predavatelj pregledoval posnetke tečajnikov na LCD zaslonih njihovih fotoaparatov in jih podrobneje komentiral.

Teoretični del z daljšo powerpoint projekcijo je bil posvečen naprednim tehnikam kompozicije in osnovnim principom postavljanja različnih grafičnih elementov v prostor. Drugi del predavanja pa je bil posvečen razlikam med črno-belo in barvno fotografijo in podrobnejšim razlagam obeh tehnik. Črno-bela fotografija se namreč še posebno dobro vklaplja v kontekst t.i. socialne fotografije, kar fotografiranje pokopališč in ostankov vojn zagotovo je.

Predavatelji fotografskega dela usposabljanja projekta so bili Vinko Murko, Bojan Dobravc in Arne Hodalič.

***
Projekt »Umetnost multikulturnosti – usposabljanje pripadnikov manjšinskih skupnosti na področju filma in fotografije« se financira iz Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Enake možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in njihovi socialni vključenosti«.

Namenska sredstva EU predstavljajo 85 % celotnih upravičenih stroškov in namenska sredstva slovenske udeležbe 15 % celotnih sredstev.

www.svlr.gov.si

 
Prijava na e-novice
Če želite prejemati novice, obvestila, se prijavite na e-novice:

Odjava e-pisma
Statistika ogledov
Vseh: 2219 since 15.09.2010
Ta mesec: 224
Ta teden: 66
Danes: 1